Servis

Preduzeće Avala sistem doo pored prodaje, velikog izbora opreme renomiranih svetskih proizvođača NICE, Hormann i Dorma, Vam može ponuditi usluge servisa za svu datu opremu u garantnom ili vangarantnom roku.

Servis izvode profesionalci koji su u ovom poslu minimum 10 godina, koji su prošli različite vidove obuka i kurseva, i koji se i dan-danas usavršavaju i prate novosti u ovoj oblasti.

Servis se obavlja na način koji je odredio sam proizvođač, uz primenu odgovarajućih procedura u svakom segmentu same servisne intervencije.

Tokom servis se koristi procedurom predviđena oprema i alati.

Servis se obavlja u najkraćem mogućem roku i počinje utrđivanjem kvara, koji može biti saniran odmah ukoliko priroda kvara to dozvoljava.
U slučaju potrebe za zamenom određenih delova, delovi koji se ugrađuju su novi i originalni i potiču iz fabrika proizvođača.
Tu spadaju: elektronike, zupčanici, opruge...
Svi delovi, za opremu datih proizvođača, su dostupni odmah ili po narudžbini.

servis
servis
servis
Description
Description
Description
Description
Description